KOTIMAINEN UUSIUTUVA BIOENERGIA ON EDULLISTA JA PÄÄSTÖTÖNTÄ

Kiinteästä biomassasta valmistetut biopolttoaineet ovat osoittaneet tehokkuutensa ja edullisuutensa tuontienergiaan verrattuna jo vuosikymmenten ajan. Toistaiseksi kaikki uusiutuvasta biomassasta saatava energia luokitellaan päästöttömäksi EU:n sisällä. Kotimaisista biopolttoaineista vain turve lasketaan fossiiliseksi polttoaineeksi ja sillä on tietty ominaispäästökerroin.

Nykyään biomassaenergian polttojärjestelmät ovat kehittyneitä ja täysin automatisoituja. Käyttövarmuudeltaan ne ovat yhtä luotettavia kuin mm. öljypolttimet, joten esim. hakkeen tai turpeen käyttö energiana on todella vaivatonta ja edullista.

Kun verrataan käytetyimpien kotimaisten bioenergiamuotojen (puuhake, turve, pelletti, klapi ja vilja) käytön vuosikustannusta lämmityksessä muihin yleisimpiin käytössä oleviin energiamuotoihin, niin on helppo huomata, kuinka kotimainen kiinteä bioenergia on paljon edullisempia, kuin esim. öljy tai sähkö. Jopa maalämpö on kalliimpaa, koska sen kokonaiskustannuksesta on suuri osa sähköä.

Biofire Oy:n kehittämät Palokärki -polttojärjestelmät hyödyntävät tehokkaasti juuri noita kustannukseltaan edullisimpia biopolttoaineita (puuhake, turve, vilja, pelletti). Ja jos energiapuu (tai vilja) saadaan omilta tiluksilta, tulee sen käytöstä vieläkin edullisempaa.

Esimerkkinä 250 m2 omakotitalo jonka huonekorkeus 2,7 m. Lähteenä energiamuotojen hyötysuhteille ja hinnoille on käytetty Motivan antamaa Netti-informaatiota. Esimerkissä nykytalon energiakulutus (rakennusvuosi 2010 - , http://www.lammitysvertailu.eneuvonta.fi/). Hakkeen, turpeen ja viljan hintana käytetty paikallisia arvoja Kauhajoen eteläosasta 2016. Pelletin hintana käytetty alinta markkinahintaa (175 € /tonni). Koska eri energiamuotojen hinnat vaihtelevat paikkakunnittain, ovat pylväikön arvot viitteellisiä noin arvoja.

Laskuri