Pelleti ja teravilja katlamajad

Biofire tööstustaseme pelletikatlamajad sobivad erinevat liiki küttevajaduste rahuldamiseks. Hoiupunkrid on pelletite hea kalorsuse tõttu võimsuskategooriaga võrreldes väiksed ja nende täitmisintervall pikk.

  • soojatootjatele
  • munitsipaalkasutuseks
  • piirkonna soojatootmiseks
  • protsessi soojendamiseks
  • nagu maksimaalse väljundiga katlamajad

Katlamaja komponendid ja töökirjeldus

1.1 boiler
2. põleti
3. pelleti etteandja
4. pelletipunker
5. tuhaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten
9. tsüklonpuhasti

Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Kütet hoitakse sobivas punkris, kust saab selle transportida tigukonveieriga boileriruumis asuvasse vahepaaki. Paagi täitetaset mõõdetakse mahutajuri abil. Küte voolab läbi väljalülituvate etteandjate etteandeteo kaudu põleti põletusotsa (2).

Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse (1.1). Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.

Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse. Tsüklonpuhasti (9) eraldab efektiivselt peenestatud küttetuha ja seejärel suunatakse tuhk tuhakogurisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet.

Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (7) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

© Biofire Oy, 2024