Puiduhakke küttekonteiner eraldi hoidlaga

Võimsuskategooria 60-700 kW

Kui on vaja täiendavat küttevõimsust, siis suurendatakse seadmete ja hoidla suurust. Sellisel juhul on mõistlik paigutada boileriruum ja küttehoidla eraldi konteineritesse. Hoidla konteineril on hüdrauliliselt suletav katus ja tõmbelatid on paigaldatud konteineri põhja.

Kütte etteande doseerimisvahendid, põleti, boiler, tuhaeemaldaja ja automaatika paigutatakse boileriruumi konteinerisse.

Katlamaja paigutamine kahte konteinerisse on praktiline valik, kuna konstruktsiooni pinnasetööd on eraldi katlamajaga võrreldes minimaalsed. Piisab isegi sellest, kui konteinerite vundamendiks on valatud paneelid ja soojakanalid ning kohapeal on olemas veetoru ja elekter. Konteinerkatlamaja töökorda seadmine võtab ainult paar päeva.

Hoidlasektsioonil on hüdrauliliselt sulguv katus.

Hoidlakonteiner asub boileriruumi konteineri kõrval.

Kogu tervik, küttekonteiner, moodustab standardile EN303-5 vastava süsteemi.

© Biofire Oy, 2024