Puiduhakke küttekonteiner integreeritud hoidlaga.

Võimsuskategooria 60–500 kW

Hoidlaga integreeritud küttekonteiner koosneb järjestikku samas moodulis asuvast boileriruumist ja küttehoidlast. Hoidla sektsioonil on hüdrauliliselt sulguv katus ja sektsiooni põhja on paigaldatud hüdrauliline etteandja.
Kütte etteande doseerimisvahendid, põleti, boiler, tuhaeemaldaja ja automaatika asuvad boileriruumis.

Kasutamiseks valmis küttekonteiner on praktiline valik, kuna konstruktsiooni pinnasetööd on eraldi katlamajaga võrreldes minimaalsed. Piisab isegi sellest, kui konteineri vundamendiks on valatud paneel ja soojakanalid ning kohapeal on olemas veetoru ja elekter. Konteineri töökõlbulikuks ühendamine võtab vaid mõned tunnid.

Hoidlasektsioonil on hüdrauliliselt sulguv katus.

Tuhaeemaldaja ja korsten asuvad konteineri ühes otsas.

Kogu tervik, boileriruum ja seadmete komplekt, moodustab standardile EN303-5 vastava süsteemi.

Konteineri komponendid ja töökirjeldus

A – küttehoidla
B – boileriruum

1.1 boiler
2. põleti
3. etteandekolu
4. hüdrauliline etteandja
5. tuhaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten

Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Küttekonteiner sisaldab boileriruumi (B) ja küttehoidlat (A) samas tervikmoodulis. Hoidlasektsioonil on hüdrauliliselt sulguv lagi.

Küttehoidla põhja paigaldatav terasest tühjendaja (4.1) on varustatud tõhusate, hüdrauliliselt käitatavate tõukelattidega mahalaadijatega. Tõukelatid tõmbavad kütte hoidla keskmes asuvale konveieri teole. Konveier transpordib kütuse vahepaaki (3), mis on varustatud hüdrauliliselt käitatava sulgemisluugiga. Vahepaagi täitetaset jälgitakse ultrahelitajuriga.

Küte söödetakse vahepaagist tigukonveieriga põleti põletusotsa (2). Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse (1.1). Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.

Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet. Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (5) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

© Biofire Oy, 2024