Katlamajad teraviljakuivatitele

Meie valik hõlmab turu kõige vastupidavamaid süsteeme teraviljakuivatite jaoks. Me tarnime küttehoidlaid ja samuti küttetransportööre ning põletusseadmeid turu kõige tuntumate kuivatusahjude jaoks.

Meie põletid ühilduvad näiteks järgmiste bioahjudega:

  • MEPU
  • ARSKA
  • ANTTI-TEOLLISUUS

Katlamaja komponendid ja töökirjeldus:

A – küttehoidla
B – boileriruum

1.2 kuivatusahi
2. põleti
3. etteandekolu
4. hüdrauliline etteandja
5. tuhaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten

Küttehoidla põhja paigaldatav terasest etteandja (4.1) on varustatud tõhusa, hüdrauliliselt käitatavate tõmbelattidega.

Latid tõmbavad kütte hoidla keskmes asuvale konveieri teole. Konveier transpordib kütuse etteandekolusse (3), mis on varustatud hüdrauliliselt käitatava sulgemisluugiga. Etteandekolu täitetaset jälgitakse ultrahelitajuriga.

Küte söödetakse etteandekolust tigukonveieriga põleti põletusotsa (2). Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse ahju. Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Kuumus edastatakse ahju konvektsioonipindadelt (1.2) kuivatusõhku, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.
Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana ahju tuhakambrisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet.
Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (5) hoiab ahjus vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

© Biofire Oy, 2024