Tõmbelatt-etteandehoidla ja tigukonveieriga katlamajad

Võimsuskategooriad: 500-2000 kW

Suure võimsusega katlamajad töötavad töötlemata küttel, suurte tigukonveieritega. Suure koguse kütte hoiustamine võimaldab pikendada täitmisintervalle.

  • Põllumajanduslikeks küttevajadusteks
  • Hoonete kütmiseks
  • piirkonna jaoks sooja tootmiseks

Katlamaja komponendid ja töökirjeldus

A – küttehoidla
B – boileriruum

1.1 boiler
2. põleti
3. etteandekolu
4. tõmbelatt-etteanne
5. tuhaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten
9. tsüklonpuhasti

Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Vastupidavad ja eriti tugevad tõmbelatid (4.2) on paigaldatud küttehoidla põrandale, kuhu on betooni valamise ajal struktuuri tugevdamiseks paigaldatud ankrurauad.

Latid tõmbavad kütet hoidla tagaosas asuva tigukonveieri suunas. Tõusev konveier transpordib kütte etteandekolusse (3), mis on varustatud hüdrauliliselt käitatava sulgemisluugiga. Etteandekolu täitetaset jälgitakse ultrahelitajuriga.

Küte söödetakse etteandekolust tigukonveieriga põleti põletusotsa (2). Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse (1.1). Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.

Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse. Tsüklonpuhasti (9) eraldab efektiivselt peenestatud küttetuha ja seejärel suunatakse tuhk tuhakogurisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet.

Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (7) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

© Biofire Oy, 2024