Tuhaeemaldaja

Palokärki süsteemidel on alati olemas automaatne tuhaeemaldaja, mis hoolitseb tuha transportimise eest selleks otstarbeks reserveeritud tuhakogurisse väljaspool hoonet.

Kuiva tuha eemaldaja

Tuhk eemaldatakse kuivalt, selleks kasutatakse tigukonveierit, mis kogub tuhka:

  • resti alt
  • tulekambrist
  • konvektsiooniruumist
  • tsüklonist

Kuiva tuha eemaldaja

10 m3 nivelleerimisteoga tuhakonteiner

1 m3 frontaallaaduri adapteriga tuhakogur

Märja tuha eemaldaja

Kui küttematerjalina kasutatakse näiteks purustatud ehitusjäätmeid, mis sisaldavad naelu, siis kasutatakse nii nimetatud märgtuhastamist. Tuhk kastetakse vette ja transporditakse kandekett-konveieritega tuhakogurisse.

© Biofire Oy, 2024