Hakelämpökontti

Erillisellä varastolla. Teholuokat 60-700 kW

Kun tarvitaan enemmän lämmitystehoa, niin laitteiston ja varaston koko kasvavat. Tässä tapauksessa kattilahuone ja polttoainevarasto on järkevää sijoittaa kahteen eri konttiin.

Varastokontissa on hydraulisesti avattava katto ja sen pohjalle on asennettu tankopurkain.

Kattilahuonekontiossa taas ovat polttoaineen syötön annostelulaitteet, poltin, kattila, tuhkanpoistolaitteet ja automatiikka.

Lämpölaitos sijoitettuna kahteen konttiin on kätevä vaihtoehto, sillä sen rakentamisen pohjatyöt ovat vähäiset erilliseen lämpölaitokseen verrattuna. Riittää, kun konttien perustaksi valetaan etukäteen tasaiset laatat ja paikalle tuodaan lämmönsiirtokanaalit, vesijohto ja sähköt. Konttilämpölaitoksen kytkeminen toimintakuntoon vie vain pari päivää.

Varasto-osassa on hydraulisesti avattava katto.

Varastokontti on sijoitettu kattilahuonekontin viereen.

Lämpökontti on kokonaisuutena EN303-5 - standardin mukainen järjestelmä.