Lämpö­keskukset pelletille ja viljalle

Biofiren teollisuustason pellettilämpökeskukset sopivat monenlaisiin lämmitystarpeisiin. Pelletin hyvän lämpöarvon vuoksi varastointisiilot ovat kooltaan teholuokkaan nähden pieniä.

Liikkuvan arinakoneikon ansiosta viljankin polttaminen onnistuu Palokärki -polttimissa. Viljan energia-arvo on parhaimmillaan lähes 90% pelletin energia-arvosta, joten sen käyttäminen polttoaineena on järkevää. Poltettavaksi viljaksi käy esim. lajittelun myötä syntynyt alhaisen hinnan viljat.

  • Maatalouden lämmön tarpeisiin
  • Kiinteistöjen lämmitykseen
  • Lämpökontit
  • Lämpöyrittäjille
  • Kunnille
  • Kaukolämmön tuotantoon
  • Prosessilämmitykseen
  • Huipputeholaitoksiksi

Lämpökeskuksen komponentit ja toimintakuvaus

1.1 Kattila
2. Poltin, Pelletti- ja viljapoltin 35-50kW
3. Pellettisyötin
4. Pellettisiilo
5. Tuhkanpoisto
6. Tuhka-astia (ei kuvassa)
7. Savukaasuimuri
8. Savupiippu
9. Syklonpuhdistin

EN303-5-standardin mukainen järjestelmä. Polttoainevarastoidaan tarkoituksenmukaisessa siilossa, josta se johdetaan ruuvikuljettimella kattilahuoneen sisälle välisäliöön. Säiliön pintaa mitataan valokennoparilla. Polttoaine kulkeutuu sulkusyöttimien läpi syöttöruuveilla polttimen (2) palopäähän.

Palaminen tapahtuu palopäässä ja liekki johtuu kattilan (1.1) sisälle. Automaatio säätää palotapahtumaa portaattomasti. Polttoaineen syöttö ja palamisilmapuhaltimet reagoivat nopeasti tehotarpeen vaihteluihin, tarvittaessa lisäämällä tai vähentämällä tehoa. Palamisilmaa hallitaan tarkkojen ilmavirtasäätimien ja LAMBDA-mittauksen avulla. Lämpö siirtyy kattilan konvektiopinnoista kattilaveteen, jonka lämpötila pidetään asetetussa PT-100 mittauksen avulla.

Loppuun palanut polttoaine työntyy hydraulisesti liikkuvan arinakoneikon avulla tuhkana kattilan tuhkatilaan. Tuhka kuljetetaan ruuvikuljettimilla (5) rakennuksen ulkopuolelle suureen tuhka-astiaan (6).

Alipaineohjattu savukaasuimuri (7) pitää kattilan alipaineen eli vedon haluttuna, mahdollistaen laajan tehoalueen käytön.

© Biofire Oy, 2024