Ziemeļu bioenerģijas tehnoloģijas

ar vietējo kurināmo prasīgai lietošanai

Biofire Oy

Biofire Oy ražo un piegādā ļoti uzticamas un izturīgas apkures iekārtas, kas tiek darbinātas ar bioenerģiju. Biofire īpaši ir zināma ar saviem uzticamajiem Palokärki degļiem. Visas iekārtas ir pamatīgas un ļoti izturīgas. Uzņēmums sadarbību sāk ar to, ka uzklausa savus klientus un to vēlmes un koncentrējas uz labu, funkcionējošu vispārējo plānošanu.

 

Vietējā enerģija

Kāpēc Jūs izmantojat dārgu importētu fosilo kurināmo, ja varat iegūt vietējo enerģiju daudz lētāk!

Biofire Oy Palokärki produkti ir izstrādāti tīrai un ekonomiskai daudzu cietā biokurināmā veidu izmantošanai. Tiem ir augsta efektivitāte, dedzinot, piemēram, koksnes šķeldu, kūdru, granulas un enerģētiskos graudus. Turklāt graudu attīrīšanas paliekas pēc kaltēšanas arī var izmantot kurināšanai. Mūsu lielākās iekārtas (500 kW+) ir piemērotas arī sadrupinātas koksnes dedzināšanai.

Apkures iekārtas

2003. gadā mēs uzsākām augstākās kvalitātes Palokärki degļu ražošanu. To lieliskie panākumi daudzo darbības gadu laikā mums ir palīdzējuši attīstīt daudzas citas iekārtas biokurināmā izmantošanai. Šodien visas apkures iekārtas, kas darbojas ar cieto biokurināmo, ir mūsu produkcijas klāsta galvenā daļa. Mūsu produkcijas klāstā ir apkures iekārtas, kas paredzētas izmantošanai, sākot ar lauksaimniecības nozari un beidzot ar centralizēto siltumapgādi. Jaudas līmenis sākas ar 60 kW un sasniedz pat 6,0 MW. Mums ir spēkā esošs EN 303-5 apliecinājums līdz 500 kW apkures iekārtām.

© Biofire Oy, 2024