Katliekārta ar kurināmā tvertnē iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci un gliemežtransportieri

Jaudas kategorija: 60–500 kW

Kurināmā tvertne ar kurināmā pievilkšanas ierīci ir piemērota izmantošanai, ja katliekārtai nepieciešama liela kurināmā apjoma uzglabāšana. Biofire tvertnes ar kurināmā pievilkšanas ierīci paredzētas tilpumam līdz 200 m³, kas nodrošina garākus atkārtotas uzpildes intervālus.

  • Lauksaimniecības siltuma ražošanas vajadzībām
  • Ēku apkurei
  • Konteinertipa katliekārtas

A – Kurināmā tvertne
B – Katla telpa

1.1 Katls
2. Deglis
3. Kurināmā padeves starptvertne
4. Kurināmā tvertne ar kurināmā pievilkšanas ierīci
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Dūmvads

Sistēma atbilst EN303-5 standartam. Izturīgā un jaudīgā hidrauliskā pievilkšanas ierīce (4.2) ir novietota uz kurināmā tvertnes grīdas, kur pamatu betonēšanas laikā uzstādīti enkurstieņi, lai nostiprinātu konstrukciju.

Pievilkšanas ierīces stieņi pievelk kurināmo gliemežtransportierim bunkura aizmugurējā daļā. Kurināmais pa transportieri tiek pacelts uz kurināmā padeves starptvertni (3), kas ir aprīkota ar hidrauliski darbināmu noslēglūku. Kurināmā līmenis padeves starptvertnē tiek kontrolēts ar ultraskaņas sensora palīdzību.

Kurināmais no starptvertnes tiek padots uz sadedzināšanas vietu deglī (2), izmantojot gliemežtransportieri. Degšana notiek deglī, un liesmas nonāk katlā. Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Gaiss dedzināšanai tiek kontrolēts, izmantojot precīzas gaisa plūsmas regulatorus un LAMBDA mērījumus. Karstums tiek pārvadīts no katla konvekcijas daļas virsmas uz katla ūdeni, kam tiek uzturēta nemainīga temperatūra, izmantojot PT-100 mērījumus.

Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas.

Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators (7) katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

© Biofire Oy, 2024