Katliekārta ar kurināmā tvertnē iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci un ķēdes transportieri

Jaudas kategorija: 500–6000 kW

Biofire ir spēcīgs industriālā līmeņa katliekārtu piegādātājs. Tā kā šādām iekārtām nepieciešams liels kurināmā apjoms, koksnes šķelda tiek padota, izmantojot ķēdes transportieri (lielāka padeves kapacitāte, salīdzinot ar gliemežtransportieri).

  • Siltumražotājiem
  • Pašvaldībām
  • Centrālajai siltumapgādei
  • Siltuma ražošanai tehnoloģiskām vajadzībām

Katliekārtu sastāvdaļas un darbības apraksts

Katliekārtas ar sauso pelnu aizvadīšanu

A – Kurināmā tvertne
B – Katla telpa

1.1 Katls
2. Deglis
3. Kurināmā padeves starptvertne
4. Kurināmā tvertne ar kurināmā pievilkšanas ierīci
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Skurstenis
9. Ciklona tipa attīrīšanas ierīce

Katliekārtas ar mitro pelnu aizvadīšanu

A – Kurināmā tvertne
B – Katla telpa

1.1 Katls
2. Deglis
3. Kurināmā padeves starptvertne
4. Kurināmā tvertne ar kurināmā pievilkšanas ierīci
5. Pelnu transportēšanas ierīce (mitrie pelni)
6. Pelnu tvertne
7. Dūmgāzu ventilators
8. Skurstenis
9. Ciklona tipa attīrīšanas ierīce

Sistēma atbilst EN303-5 standartam. Izturīgā un jaudīgā hidrauliskā pievilkšanas ierīce (4.2) ir novietota uz kurināmā tvertnes grīdas, kur pamatu betonēšanas laikā uzstādīti enkurstieņi, lai nostiprinātu konstrukciju.

Pievilkšanas ierīces stieņi pievelk kurināmo gliemežtransportierim bunkura aizmugurējā daļā. Kurināmais pa transportieri tiek pacelts uz kurināmā padeves starptvertni (3), kas ir aprīkota ar hidrauliski darbināmu noslēglūku. Kurināmā līmenis padeves starptvertnē tiek kontrolēts ar ultraskaņas sensora palīdzību.

Kurināmais no starptvertnes tiek padots uz sadedzināšanas vietu deglī (2), izmantojot gliemežtransportieri. Degšana notiek deglī, un liesmas nonāk katlā (1.1). Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Gaiss dedzināšanai tiek kontrolēts, izmantojot precīzas gaisa plūsmas regulatorus un LAMBDA mērījumus. Karstums tiek pārvadīts no katla konvekcijas daļas virsmas uz katla ūdeni, kam tiek uzturēta nemainīga temperatūra, izmantojot PT-100 mērījumus. Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni vai uz mitro pelnu novietni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Ciklona tipa attīrīšanas iekārta (9) efektīvi atdala pelnus no dūmgāzēm, pēc tam pelni tiek novadīti uz izvadīšanas ierīci. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas. Sistēmās, kurās tiek izmantota mitro pelnu aizvadīšana, pelni pa ķēdes transportieri (5) tiek nogādāti uz pelnu tvertni (6), kas atrodas katlumājā.

Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators (7) katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

© Biofire Oy, 2024