Granulām un graudiem

Biofire industriālā līmeņa granulu katliekārtas ir piemērotas dažādu veidu siltuma vajadzībām. Pateicoties augstai granulu kaloritātei, uzglabāšanas tvertnes attiecībā pret jaudas līmeni ir mazas, bet uzpildes intervāli – gari.

  • Siltumpiegādātāji
  • Pašvaldības
  • Centralizētā siltumapgāde
  • Ražotņu siltuma vajadzībām
  • Maksimālas veiktspējas iekārtām

Katliekārtu sastāvdaļas un darbības apraksts

1.1 Katls
2. Deglis
3. Granulu padeves ierīce
4. Granulu tvertne
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Dūmvads
9. Ciklona tipa attīrīšanas ierīce

Sistēma atbilst EN303-5 standartam. Kurināmais tiek uzglabāts atbilstošās tvertnēs, no kurām tas pa gliemežtransportieri tiek pārvietots uz kurināmā padeves tvertni, kas atrodas katla telpā. Granulu līmenis tvertnē tiek mērīts ar tilpuma sensoru. Kurināmais plūst caur aizveramu kurināmā padošanas starptvertni pa gliemežtransportieri uz dedzināšanas vietu deglī (2).

Degšana notiek deglī, un liesmas nonāk katlā (1.1). Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Gaiss dedzināšanai tiek kontrolēts, izmantojot precīzas gaisa plūsmas regulatorus un LAMBDA mērījumus. Karstums tiek pārvadīts no katla konvekcijas daļas virsmas uz katla ūdeni, kam tiek uzturēta nemainīga temperatūra, izmantojot PT-100 mērījumus. Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Ciklona tipa attīrīšanas iekārta (9) efektīvi atdala pelnus no dūmgāzēm, pēc tam pelni tiek novadīti uz izvadīšanas ierīci. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas. Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators (7) katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

© Biofire Oy, 2024