Katliekārtas graudu kaltēm

Mūsu sortimentā ir visizturīgākās sistēmas graudu kaltēm tirgū. Mēs piegādājam kurināmā tvertnes, kā arī kurināmā transportēšanas ierīces un degļus tirgū pazīstamākajām graudu kaltēm.

Mūsu degļi ir saderīgi ar, piemēram, šādām biokrāsnīm:

  • MEPU
  • ARSKA
  • ANTTI-TEOLLISUUS

Katliekārtu sastāvdaļas un darbības apraksts

A – Kurināmā tvertne
B – Katla telpa

1.2 Kaltēšanas krāsns
2. Deglis
3. Kurināmā padeves starptvertne
4. Hidrauliskā kurināmā padeves ierīce
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Dūmvads

No tērauda izgatavotā kurināmā padeves ierīce (4.1) ir paredzēta uzstādīšanai kurināmā tvertnes apakšā un aprīkošanai ar efektīvu un hidrauliski darbināmu kurināmā pievilkšanas ierīci.Kurināmā padeves ierīce pievelk kurināmo pie gliemežtransportiera kurināmā tvertnes centrā. Kurināmais pa transportieri nonāk līdz kurināmā padeves starptvertnei (3), kas ir aprīkota ar hidrauliski darbināmu noslēglūku. Kurināmā līmenis padeves starptvertnē tiek kontrolēts ar ultraskaņas sensora palīdzību.
Kurināmais no starptvertnes tiek padots uz sadedzināšanas vietu deglī (2), izmantojot gliemežtransportieri. Dedzināšana notiek deglī, un liesmas tiek novirzītas uz siltummezglu. Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Karstums tiek novadīts no katliekārtas konvekcijas daļas virsmas (1.2) uz gaisa žāvēšanas iekārtu, kur gaiss tiek uzturēts nemainīgā temperatūrā, izmantojot PT-100 mērījumus.
Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas.

Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

© Biofire Oy, 2024