Biofire katliekārtas

Katliekārtas ar kurināmā padeves tvertni

Katliekārtas ar tvertnē iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci

Granulu/graudu katliekārtas

© Biofire Oy, 2024