Kurināmā padeves starptvertne

Biofire kurināmā padeves tvertne ir izturīga un viegli kopjama

Kurināmā padeves tvertnei ir vairākas funkcijas. Tālāk tekstā ir norādītas svarīgākās no tām:

  • tvertne nodrošina vienmērīgu kurināmā padevi deglim;
  • tvertnes drošības noslēglūka darbojas kā drošības ierīce, nodalot kurināmā uzglabāšanas tvertni no degļa;
  • lai kontrolētu kurināmā uzglabāšanas tvertni un uzsāktu kurināmā uzpildi atbilstoši iestatījumiem.

Noslēglūka atveras, un vītne uzpilda kurināmā padeves starptvertni ar kurināmo. Ultraskaņas sensors mēra kurināmā līmeni tvertnē.

Kurināmā padeves starptvertne 60-650 kW

Kurināmā padeves starptvertne 800-2500 kW

Kurināmā padeves starptvertnes darbība:

Normālā stāvoklī noslēglūka ir aizvērta. Kurināmā līmeņa mērīšanai tiek izmantots uzticams ultraskaņas sensors.

Noslēglūka atveras tikai uz kurināmā padeves tvertnes uzpildīšanas brīdi.

© Biofire Oy, 2024