Kurināmā uzglabāšanas tvertne ar kurināmā pievilkšanas ierīci

Kurināmā pievilkšanas sistēmu ir viegli uzstādīt kurināmā uzglabāšanas tvertnē pat, ja ir paredzēts lielāks kurināmā daudzums. Uzglabāšanas tvertne var būt projektēta gan ar līdzenu, gan ar slīpu grīdu.

Kurināmā pievilkšanas stieņi ir ļoti izturīgi. Stieņu apakšējās daļas pastiprinājums nodrošina to, ka stieņi saglabā taisnu ceļu, pat esot lielam kurināmā masas spiedienam.

Uzglabāšanas tvertnes sistēma ar iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci labi funkcionē ar koksnes šķeldu, kūdru un citu kurināmo, kā arī līdzīga veida maisījumiem. Uzglabāšanas tvertnes sistēmu ar iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci var izmantot arī citu cieto materiālu pārvietošanai un kurināmā padeves vajadzībām (piemēram, sasmalcinātās koksnes transportēšanai).

Risinājums ar līdzenu grīdu

Risinājums ar slīpu grīdu

Hidraulika

Hidrauliskais cilindrs kustina izkraušanas stieņus uz priekšu un atpakaļ. Stieņu kustība ir ieprogrammēta, lai atbilstu katram izmantojamā kurināmā veidam. Hidraulikas iekārtu skaits ir atkarīgs no katla izmēra.

Noenkurošana

Būvējot kurināmā uzglabāšanas tvertnes grīdu, tajā paredzēts iebūvēt stingrus enkurstieņus. Pie šiem stieņiem tiek piestiprinātas kurināmā izkraušanas ierīces stieņu vadotnes. Hidrauliskie cilindri ir piestiprināti transportiera sānos, un tie kustina barotāja stieņus, kas ir ieprogrammēti, lai pārvietotos atbilstoši kurināmā veidam un vajadzībai.

© Biofire Oy, 2024