Lämpökeskukset pelletille ja viljalle

Teholuokat: 60-500 kW

Biofiren pellettilämpökeskukset tuottavat energiaa hyvällä hyötysuhteella ja niillä lämmittäminen on edullista ja vaivatonta. Pelletin energia-arvo on suuri, joten suurta polttoainevarastoa ei tarvita.

Liikkuvan arinakoneikon ansiosta viljankin polttaminen onnistuu erinomaisesti Biofiren Palokärki -polttimissa. Viljan energia-arvo on parhaimmillaan lähes 90% pelletin energia-arvosta, joten sen käyttäminen polttoaineena on järkevää. Poltettavaksi viljaksi käy esim. lajittelun myötä syntynyt alhaisen hinnan viljat.
  • Maatalouden lämmön tarpeisiin
  • Kiinteistöjen lämmitykseen
  • Lämpökontit

Lämpökeskuksen komponentit ja toimintakuvaus

1.1 Kattila
2. Poltin
3. Pellettisyötin
4. Pellettisiilo
5. Tuhkanpoisto
6. Tuhka-astia (ei kuvassa)
7. Savukaasuimuri
8. Savupiippu

EN303-5-standardin mukainen järjestelmä. Polttoainevarastoidaan tarkoituksenmukaisessa siilossa, josta se johdetaan ruuvikuljettimella kattilahuoneen sisälle välisäliöön. Säiliön pintaa mitataan kapasitiivisella anturilla. Polttoaine kulkeutuu sulkusyöttimien läpi syöttöruuveilla polttimen (2) palopäähän.

Palaminen tapahtuu palopäässä ja liekki johtuu kattilan (1.1) sisälle. Automaatio säätää palotapahtumaa portaattomasti. Polttoaineen syöttö ja palamisilmapuhaltimet reagoivat nopeasti tehotarpeen vaihteluihin, tarvittaessa lisäämällä tai vähentämällä tehoa. Palamisilmaa hallitaan tarkkojen ilmavirtasäätimien ja LAMBDA-mittauksen avulla. Lämpö siirtyy kattilan konvektiopinnoista kattilaveteen, jonka lämpötila pidetään asetetussa PT-100 mittauksen avulla.

Loppuun palanut polttoaine työntyy hydraulisesti liikkuvan arinakoneikon avulla tuhkana kattilan tuhkatilaan. Tuhka kuljetetaan ruuvikuljettimilla (5) rakennuksen ulkopuolelle suureen tuhka-astiaan (6).

Alipaineohjattu savukaasuimuri (7) pitää kattilan alipaineen eli vedon haluttuna, mahdollistaen laajan tehoalueen käytön.