Lämpökeskukset pelletille

Teholuokat: 500-6000 kW

Biofiren teollisuustason pellettilämpökeskukset sopivat monenlaisiin lämmitystarpeisiin. Pelletin hyvän lämpöarvon vuoksi varastointisiilot ovat kooltaan teholuokkaan nähden pieniä ja täyttöväli on pitkä.

  • Lämpöyrittäjille
  • Kunnille
  • Kaukolämmön tuotantoon
  • Prosessilämmitykseen
  • Huipputeholaitoksiksi

Lämpökeskuksen komponentit ja toimintakuvaus

EN303-5 - standardin mukainen järjestelmä. Polttoainevarastoidaan tarkoituksenmukaisessa siilossa, josta se johdetaan ruuvikuljettimella kattilahuoneen sisälle välisäliöön. Säiliön pintaa mitataan kapasitiivisella anturilla. Polttoaine kulkeutuu sulkusyöttimien läpi syöttöruuveilla polttimen (2) palopäähän.

Palaminen tapahtuu palopäässä ja liekki johtuu kattilan (1.1) sisälle. Automaatio säätää palotapahtumaa portaattomasti. Polttoaineen syöttö ja palamisilmapuhaltimet reagoivat nopeasti tehotarpeen vaihteluihin, tarvittaessa lisäämällä tai vähentämällä tehoa. Palamisilmaa hallitaan tarkkojen ilmavirtasäätimien ja LAMBDA-mittauksen avulla. Lämpö siirtyy kattilan konvektiopinnoista kattilaveteen, jonka lämpötila pidetään asetetussa PT-100 mittauksen avulla.

Loppuun palanut polttoaine työntyy hydraulisesti liikkuvan arinakoneikon avulla tuhkana kattilan tuhkatilaan. Syklonpuhdistin (9) erottelee tehokkaasti lehtotuhkaa, joka johdetaan tuhkanpoistoon. Tuhka kuljetetaan ruuvikuljettimilla (5) rakennuksen ulkopuolelle suureen tuhka-astiaan (6).

Alipaineohjattu savukaasuimuri (7) pitää kattilan alipaineen eli vedon haluttuna, mahdollistaen laajan tehoalueen käytön.