Biofire Palokärki-brännare

EN303-5

Biofire Palokärki-brännare

På Palokärki-brännarna är rostrets storlek dimensionerad för en effekt som är ca 20 % större än den nominella effekten vilket garanterar att den nominella effekten uppnås också med ett bränsle av sämre kvalitet. Effektiv förbränning förverkligas också med fuktigare bränsle eftersom rostret är långt och graderat, varför bränsle som skjuts in i dess övre del från brännarens bakre kant hinner torkas innan det flyttas till det egentliga förbränningsområdet.

  • Tack vare det stora rostret får man ut den nominella effekten även från sämre bränsle
  • Det långa rostret bidrar till förbränningen av fuktigare bränsle
  • Med brännarna kan bland flis och/eller torv också brännas andra bränslen som pellets, spannmål eller barkavfall från spannmålstorkning.
  • Tack vare den steglöst justerbara lågan behöver systemet ingen ackumulatortank.
  • Brännaren kan fungera på mycket låg effekt (2-10 % effekt)
  • Brännaren kan utrustas med automatisk tändning

Bränslet skjuts från mellanförrådet med skruven in i brännaren till brännhuvudet, där förbränningen sker. Brännhuvudet förgasar mycket bra tack vare den sjunkande överdelen eller taket: förbränningsluften tvingas att blanda sig med rökgaserna. Från brännhuvudet leds flamman in i pannans konvektion.

Ett starkt trapproster av gjutjärn

Ett starkt hydrauliskt rörligt rosteraggregat

Massiva keramiska kind- och takstenar

Precis luftdelning och energieffektiva förbränningsluftfläktar

Effekt
Rostrets areal
Matningsskruv D
Vikt
Effekt: 60 kW
Rostrets areal : 0,08 m2
Matningsskruv D : 124 mm
Vikt: 160 kg
Effekt: 80 kW
Rostrets areal : 0,14 m2
Matningsskruv D : 145 mm
Vikt: 320 kg
Effekt: 150 kW
Rostrets areal : 0,20 m2
Matningsskruv D : 145 mm
Vikt: 480 kg
Effekt: 200 kW
Rostrets areal : 0,30 m2
Matningsskruv D : 195 mm
Vikt: 1100 kg
Effekt: 300 kW
Rostrets areal : 0,53 m2
Matningsskruv D : 195 mm
Vikt: 1200 kg
Effekt: 500 kW
Rostrets areal : 0,65 m2
Matningsskruv D : 195 mm
Vikt: 1500 kg
Effekt: 650 kW
Rostrets areal : 0,79 m2
Matningsskruv D : 195 mm
Vikt: 1750 kg
Effekt: 800 kW
Rostrets areal : 0,90 m2
Matningsskruv D : 290 mm
Vikt: 2320 kg
Effekt: 1000+ kW
Rostrets areal : 1,78 m2
Matningsskruv D : 2x290 mm
Vikt: 4050 kg
Effekt: 1500 kW
Rostrets areal : 2,06 m2
Matningsskruv D : 2x290 mm
Vikt: 4700 kg
Effekt: 2000 kW
Rostrets areal : 3,20 m2
Matningsskruv D : 2x290 mm
Vikt: 7050 kg
Effekt: 2500 kW
Rostrets areal : 3,58 m2
Matningsskruv D : 2x290 mm
Vikt: 8200 kg
© Biofire Oy, 2024