Cyklonrensare

Cyklonrensare

Biofire Palokärki multicyklonrensare rensar effektivt flygaska från rökgaser. Den är standard för uppvärmningssystemen på 700-4900 kW; den kan installeras som tillbehör också i andra storleksklasser om kunden så önskar. Cyklonen har isolerats färdig på fabriken vilket sparar dyrt isoleringsarbete på plats.

© Biofire Oy, 2024