Flismatare

Flisförrådets bottenuttagare med hydrauliska stångmatare

En stadig bottenuttagare av stål är ett driftsäkert uttagningssystem för bränsleförrådet. Bottenuttagaren fungerar utmärkt med såväl flis, torv som andra bränslen och bränsleblandningar. De starka hydrauliska matarstängerna rör bränslet effektivt och tar det till en stockningsfri U-formig transportörskruv som transporterar bränslet till mellanförrådet för att doseras till brännaren.

För uppföljning av stängernas rörelse använder styrsystemet en givare av hydraulikens tryck för att bestämma det optimala rörelsemönstret för stängerna.Tack vare sin bottenförstärkning är stängerna mycket stadiga. Uttagarens sidor har lutats i en lämplig vinkel så att bränslet kan röra sig fritt ovanför uttagarens kanter utan förstockning.

Bottenuttagaren kan utnyttjas också vid annan flyttning eller matning av fast material (t.ex. i förpackning av kutterspån).


Den stadiga Palokärki-bottenuttagaren är driftsäker.

Bottenuttagarens mått:

Beteckning
Längd
Bredd
Antalet stänger
Skruvens diameter
Beteckning: PP2x3
Längd: 2000 mm
Bredd: 2900 mm
Antalet stänger: 2 st
Skruvens diameter: Ø 195 mm
Beteckning: PP3x3
Längd: 3000 mm
Bredd: 2900 mm
Antalet stänger: 3 st
Skruvens diameter: Ø 195 / 270 mm*
Beteckning: PP3x5
Längd: 3000 mm
Bredd: 4900 mm
Antalet stänger: 3 st
Skruvens diameter: Ø 195 / 270 mm*
Beteckning: PP2x2,3
Längd: 2000 mm
Bredd: 2300 mm (havscontainer)
Antalet stänger: 2 st
Skruvens diameter: Ø 195 mm

* Ø 270 mm överföringsskruv enbart som specialbeställning

© Biofire Oy, 2023