Flisvärmecontainer med ett integrerat förråd

Effektklasser 60-500 kW

I värmecontainern med integrerat förråd ligger pannrummet och bränsleförrådet efter varandra i en och samma helhet. Förrådsdelen har ett tak som kan öppnas hydrauliskt.och på dess botten har en bottenmatare monterats.

I pannrummet finns bränsleinmatningens doseringsanordningar, brännaren, pannan, askborttagningsanordningarna och automatiken.

En färdig värmecontainer är en praktisk lösning för den kräver mindre grundläggningsarbete jämfört med en separat värmecentral. Det räcker, när man som grund till containern på förhand gjuter en jämn platta och till platsen hämtas värmeöverföringskanaler, vattenledning och el. Det tar bara ett par timmar att göra containern funktionsduglig.

Förrådsdelen har ett tak som kan öppnas hydrauliskt.

Borttagningen av aska och skorstenen har placerats i containerns ända.

Pannrummet och anläggningen är som helhet ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5.

Containerns komponenter och funktionsbeskrivning

A – Bränsleförråd
B – Pannrum

1.1 Panna
2. Brännare
3. Mellanförråd
4. Bottenuttagare
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (inte på bilden)
7. Rökgassug
8. Skorsten

Ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5. I värmecontainern finns pannrummet (B) och bränsleförrådet (A) i en och samma helhet. Förrådsdelen har ett tak som kan öppnas hydrauliskt.

En bottenuttagare (4.1) av stål som monteras på bränsleförrådets botten är utrustad med effektiva hydrauliska stångmatare. Stångmatarna drar bränsle till transportörskruven i mitten av förrådet. Ränntransportören tar bränslet till ett mellanförråd (3) som är utrustad med en hydraulisk lucka. Mellanförrådets nivå övervakas av en ultraljudsgivare.

Bränsle matas med en skruvtransportör från mellanförrådet till brännarens (2) brännhuvud. Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i pannan (1.1). Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Förbränningsluften regleras med precisa luftflödesregulatorer och LAMBDA-mätning. Värmen förs från pannans konvektionsytor till pannvattnet vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till pannans askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat. Askan transporteras med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6).

Ett undertrycksdrivet rökgassug (5) håller undertrycket i pannan, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.

© Biofire Oy, 2024