Flisvärmecontainer med ett separat förråd

Effektklasser 60-800 kW

När det behövs högre eldningseffekt ökar anläggningens och förrådets storlek. I detta fall är det förnuftigt att dela pannrummet och bränsleförrådet i två olika containrar.
Förrådsdelen har ett tak som kan öppnas hydrauliskt och på containers botten har en stångmatare monterats.

I pannrumscontainern finns bränsleinmatningens doseringsanordningar, brännaren, pannan, askborttagningsanordningarna och automatiken.

En värmecentral som placerats i två containrar är en praktisk lösning för den kräver mindre grundläggningsarbete jämfört med en separat värmecentral. Det räcker att man gjuter jämna plattor som grund till containrarna på förhand och sköter om värmeöverföringskanalerna, vattenledningen och elen. Det tar bara ett par dagar att göra containervärmeverket funktionsdugligt.

Förrådsdelen har ett tak som kan öppnas hydrauliskt.

Förrådscontainern har placerats bredvid pannrumscontainern.

Värmecontainern är som helhet ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5.

© Biofire Oy, 2024