Palokärki flisbrännare 800 kW

Nydesignad flisbrännare för effektiv uppvärmning med flis

Den nydesignade Palokärki flisbrännare 800 kW är optimerad för modern modellering av 3D-förbränningsluftflöde. Brännaren är utrustad med välvd båge i taket och massiva keramiska stenar som möjliggör högeffektiv förbränning.

  • Modern flisbrännare för uppvärmning med flis
  • Massiva keramiska stenar och välvd båge
  • Trappsteg av starkt gjutjärn
  • Hydrauliskt rörlig gallermaskin
  • Automatisk reglering av förbränningsluft

Förutom träflis kan brännaren också bränna annat brännbart material, såsom återvunnet trä, så länge storleken på bitarna är lämplig.

Kontakta oss för mer information

Fördelar med flisuppvärmning

Uppvärmning med flis är en energieffektiv och miljövänlig uppvärmningsform. Trä är en förnybar naturresurs och flisning av överskottsvirke bidrar till ett effektivt skogsbruk och hållbar energiproduktion.
Genom att välja rätt flisbrännare och -panna garanterar du en bara total verkningsgrad och sparar på dina bränslekostnader.

Vad är flis?

Flis är flisat, eller praktiskt taget hackat, trä som ofta tillverkas maskinellt med flishugg. Träflis erhålls till exempel som en biprodukt från skogsbruket eller träindustrin. Man kan även ta sina egna virkesförråd till en lokal företagare för flisning.
Det bästa fliset för uppvärmning är några centimeter långt, har jämn kvalitet och är torrt. Flis för uppvärmning bör innehålla så lite grönt ämne som möjligt, såsom barr, men flis av till exempel träbark lämpar sig väl för uppvärmning. Torrt flis av jämn kvalitet förbättrar flisbrännarens verkningsgrad eftersom det brinner jämnare, renare och mer effektivt.

Vill du ha mer information?

© Biofire Oy, 2024