Stångmatarstationer

Med stångmatarna kan man lätt skapa ett bränsleförråd också för en stor mängd bränsle. Förrådet kan byggas antingen som jämnmarks- eller sluttningslösning.

Uttagarstationens stänger är mycket robusta. Deras bottenstärkning garanterar att transportörerna hålls raka även när de utsätts för starka krafter under en tung bränslemassa.

Stångmataren fungerar utmärkt såväl med flis, torv och också andra bränslen och bränsleblandningar. Stångmataren kan utnyttjas också vid annan flyttning eller matning av fast material (t.ex. i flyttning av kutterspån).

Jämnmarkslösning

Sluttningslösning

Hydraulik

Hydraulikcylindrarna rör matarstängerna fram och tillbaka. Stängernas rörelser programmeras för varje bränsle via automation. Verkets storleksklass bestämmer hydraulikapparaturernas storlek och antal.

Sprintar

I bränsleförrådets golv monteras i samband med gjutningen starka järnsprintar i vilka matarstängernas styrningar har integrerats. Hydraulikcylindrarna på ändan gentemot transportören rör matarstängerna vars rörelse programmeras lämplig för det bränsle som används.

© Biofire Oy, 2024