Styrsystem

Modernt och tydligt styrsystem som innefattar bl.a. följande huvudfunktioner:

 • Logikstyrning Omron PLC
 • Tydlig pekskärm
 • Automatisk, steglöst reglerbar kontroll av bränsleinmatningen och förbränningsluften
 • GSM-larm
 • Trendhistorik
 • Manuella körningar
 • Givare:
  • Pannans temperatur (PT-100)
  • LAMBDA-givare
  • Rökgasens temperatur (PT-100)
  • Utomhustemperatur
  • Flammövervakning
  • Hydraulikens tryckgivare
  • Mätning av mellanförrådets yta med ultraljudsgivare (flis)
  • Induktiva gränser (rostret och mellanförrådets lucka)
  • Undertryckssändare (styrning av rökgassuget)

Fjärrkontrollens olika nivåer:

 • GSM-larm (standard)
 • Fjärrstyrning (PC- eller Android-apparat)
 • Kontrollrumsprogramvara

Kontrollpanel med pekskärm där alla funktioner programmeras. Kan användas via internet via en säker förbindelse.

© Biofire Oy, 2024