Värmecentraler med bottenuttagarförråd

Effektklasser: 60-800 kW

Bottenuttagarvärmecentraler passar för effektklasser 60-500 kW. Med dessa kan bottenuttagarförrådets storlek vara upp till 70 m3.

  • För lantbrukets värmebehov
  • För uppvärmning av fastigheter
  • Värmecontainrar

Värmecentralens komponenter och funktionsbeskrivning

A – Bränsleförråd
B – Pannrum

1.1 Panna
2. Brännare
3. Mellanförråd
4. Bottenuttagare
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (inte på bilden)
7. Rökgassug
8. Skorsten

Ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5. En bottenuttagare (4.1) av stål som monteras på bränsleförrådets botten är utrustad med effektiva hydrauliska stångmatare.
Stångmatarna drar bränsle till transportörskruven i mitten av förrådet. Ränntransportören tar bränslet till ett mellanförråd (3) som är utrustad med en hydraulisk lucka. Mellanförrådets nivå övervakas av en ultraljudsgivare.

Bränsle matas från mellanförrådet med en skruvtransportör till brännarens (2) brännhuvud. Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i pannan (1.1). Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Förbränningsluften regleras med precisa luftflödesregulatorer och LAMBDA-mätning. Värmen förs från pannans konvektionsytor till pannvattnet vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till pannans askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat. Askan transporteras med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6).

Ett undertrycksdrivet rökgassug (5) håller undertrycket i pannan, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.

© Biofire Oy, 2024