Värmecentraler med stångmatarförråd och skruvtransportör

Effektklasser: 500-2000 kW

Högeffektiva värmecentraler för grovt bränsle med hjälp av stora rännskruvtransportörer. Ett stort bränsleförråd möjliggör långa påfyllningsintervaller.

  • För lantbrukets värmebehov
  • För uppvärmning av fastigheter
  • För produktion av fjärrvärme

Värmecentralens komponenter och funktionsbeskrivning

A – Bränsleförråd
B – Pannrum

1.1 Panna
2. Brännare
3. Mellanförråd
4.2. Stångmatarstation
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (inte på bilden)
7. Rökgassug
8. Skorsten
9. Cyklonrensare

Ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5. Kraftiga och extrastarka hydrauliska stångmatare (4.2) monteras på bränsleförrådets botten dit förstyvande sprintar har monterats i samband med betonggjutningen.

Stångmatarna drar bränsle till en tvärgående transportörskruv i förrådets bakre del. En lyftande ränntransportör tar bränslet till ett mellanförråd (3) som är utrustad med en hydraulisk lucka. Mellanförrådets nivå övervakas av en ultraljudsgivare.

Bränsle matas med en skruvtransportör från mellanförrådet till brännarens (2) brännhuvud. Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i pannan (1.1). Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Förbränningsluften regleras med precisa luftflödesregulatorer och LAMBDA-mätning. Värmen förs från pannans konvektionsytor till pannvattnet vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till pannans askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat. En cyklonrensare (9) avskiljer effektivt flygaska som leds till askborttagningen. Askan transporteras med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6).

Ett undertrycksdrivet rökgassug (7) håller undertrycket i pannan, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.

© Biofire Oy, 2024