Tankopurkain­asemat

Tankopurkaimilla voidaan helposti toteuttaa polttoainevarasto suurellekin polttoainemäärälle. Varasto voidaan rakentaa joko tasamaa- tai rinneratkaisuna.

Purkainaseman tangot ovat erittäin tukevarakenteiset. Niiden pohjavahvistus takaa kolien suorana pysymisen kovissakin voimissa raskaan polttoainemassan alla.

Tankopurkain toimii mainiosti niin hakkeen, turpeen ja muidenkin polttoaineiden ja polttoaineseosten kanssa. Tankopurkainta voidaan hyödyntää myös muissa kiinteän materiaalin siirto- ja syöttötarpeissa (esim. kutterinpurun siirrossa).

Tasamaaratkaisu

Rinneratkaisu

Hydrauliikka

Hydrauliikkasylinterit liikuttavat purkaintankoja edestakaisin. Tankojen liikkeet ohjelmoidaan kulloisellekin polttoaineelle sopivaksi automaation kautta. Laitoksen kokoluokka määrittää hydrauliikkakoneikkojen koon ja määrän.

Tartunnat

Polttoainevaraston lattiaan asennetaan valun yhteydessä vahvat tartuntaraudat.

© Biofire Oy, 2024