Välisäiliö pelletille

Pellettisyötin polttimeen

Palokärki polttimeen voidaan liittää pellettisyötin hakevälisäiliön sijaan. Tällöin polttoaineena voidaan käyttää pellettiä ja viljaa, jotka palavat hyvällä hyötysuhteella liikkuvan arinakoneikon ansiosta.

  • Pelletti siirretään siilosta varmatoimisella ruuvikuljettimella
  • Tehokkaat tappivaihdemoottorit
  • Järeä sulkusyötin

300 kW palokärki poltin varustettuna pellettisyöttimellä

© Biofire Oy, 2024