Tõmbelatt-hoidla ja kandekett-konveieriga katlamajad

Võimsuskategooriad: 500-6000 kW

Biofire on sama tugev operaator, kui ka tööstustaseme katlamajade tarnija. Suure küttevajaduse tõttu, söödetakse puiduhake kandekett-konveierit kasutades (suurem etteandevõimsus, kui tigukonveieril).

  • soojatootjatele
  • munitsipaalkasutuseks
  • piirkonna soojatootmiseks
  • protsessi soojendamiseks

Katlamaja komponendid ja töökirjeldus

Kuiva tuha eemaldusega katlamaja

A – küttehoidla
B – boileriruum

1.1 boiler
2. põleti
3. etteandekolu
4. tõmbelatt-etteandega hoidla
5. tuhaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten
9. tsüklonpuhasti

Märja tuha eemaldusega katlamaja

A – küttehoidla
B – boileriruum

1.1 boiler
2. põleti
3. etteandekolu
4. tõmbelatt-etteandega hoidla
5. tuhaeemaldaja (märg tuhk)
6. tuhakogur
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten
9. tsüklonpuhasti

Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Vastupidavad ja eriti tugevad tõukevarras mahalaadijad (4.2) on paigaldatud küttehoidla põrandale, kuhu on betooni valamise ajal struktuuri tugevdamiseks paigaldatud kinnitusrauad.Latid tõmbavat kütte kandekett-konveierile ja etteandekolusse (3), mis on varustatud hüdrauliliselt käitatava sulgemisluugiga. Vahepaagi täitetaset jälgitakse ultrahelitajuriga.

Küte söödetakse etteandekolust tigukonveieriga põleti põletusotsa (2). Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse (1.1). Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.

Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse või tuhamärgajasse. Tsüklonpuhasti (9) eraldab efektiivselt peenestatud küttetuha ja seejärel suunatakse tuhk tuhakogurisse. Tuhk transporditakse kuiva tuha eemaldusega süsteemides tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6) väljaspool hoonet. Märja tuha eemaldust kasutavates süsteemides transporditakse tuhk kandekett-konveieriga (5) katlamajas paiknevasse tuhakonteinerisse (6).

Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (7) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

© Biofire Oy, 2024