Tõmbelatt-etteandehoidlaga katlamajad

Võimsuskategooriad: 60-800 kW

Tõmbelatt-hoidlaga katlamajad sobivad võimsuskategooriatele 60–500 kW. Need võimaldavad kasutada maksimaalselt 70 m3 suurust küttehoidlat.

  • Põllumajanduslikeks küttevajadusteks
  • Hoonete kütmiseks
  • Küttekonteinerid

Katlamaja komponendid ja töökirjeldus

A – küttehoidla
B – boileriruum

1.1 boiler
2. põleti
3. etteandekolu
4. hüdrauliline etteandja
5. tuhaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten

Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Küttehoidla põhja paigaldatav etteandja (4.1) on varustatud tõhusa, hüdrauliliselt käitatava tõmbelatt-etteandjaga.
Latid tõmbavad kütte hoidla keskmes asuvale konveieri teole. Konveier transpordib küttematerjali etteandekolusse (3), mis on varustatud hüdrauliliselt käitatava sulgemisluugiga. Etteandekolu täitetaset jälgitakse ultrahelitajuriga.

Küte söödetakse tigukonveieriga etteandekolust põleti põletusotsa (2). Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse (1.1). Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.

Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet.Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (5) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

© Biofire Oy, 2024