Katliekārtas ar kurināmā padeves tvertnē iebūvētu kurināmā pievilkšanas ierīci

Jaudas kategorija: 60–800 kW

Katliekārtas ar pievilkšanas tipa tvertni ir piemērotas jaudai 60–500 kW. Kurināmā tvertnes maksimālais izmērs ir 70 m³.

  • Lauksaimniecības siltuma ražošanas vajadzībām
  • Telpu apkurei
  • Konteinertipa katliekārtām

Katliekārtu sastāvdaļas un darbības apraksts

A – Kurināmā tvertne
B – Katla telpa

1.1 Katls
2. Deglis
3. Kurināmā padeves starptvertne
4. Hidrauliskā kurināmā padeves ierīce
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Dūmvads

Sistēma atbilst EN303-5 standartam. Kurināmā padeves ierīci (4.1) paredzēts uzstādīt kurināmā uzglabāšanas tvertnes apakšā un aprīkot ar efektīvu, hidrauliski darbināmu kurināmā pievilkšanas ierīci.
Kurināmā padeves ierīce pievelk kurināmo pie gliemežtransportiera kurināmā tvertnes centrā. Kurināmais pa transportieri nonāk līdz kurināmā padeves starptvertnei (3), kas ir aprīkota ar hidrauliski darbināmu noslēglūku. Kurināmā līmenis padeves starptvertnē tiek kontrolēts ar ultraskaņas sensora palīdzību.

Kurināmais no starptvertnes tiek padots uz sadedzināšanas vietu deglī (2), izmantojot gliemežtransportieri. Degšana notiek deglī, un liesmas nonāk katlā (1.1). Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Gaiss dedzināšanai tiek kontrolēts, izmantojot precīzas gaisa plūsmas regulatorus un LAMBDA mērījumus. Karstums tiek pārvadīts no katla konvekcijas daļas virsmas uz katla ūdeni, kam tiek uzturēta nemainīga temperatūra, izmantojot PT-100 mērījumus. Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas.

Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators (7) katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

© Biofire Oy, 2024