Konteinertipa katliekārtas, kas darbojas ar koksnes šķeldu ar integrētu kurināmā uzglabāšanas tvertni

Jaudas kategorija: 60–500 kW

Konteinertipa katliekārta ar integrētu kurināmā uzglabāšanas tvertni sastāv no katla telpas un kurināmā uzglabāšanas vietas vienā kompleksā. Kurināmā uzglabāšanas nodalījums ir aprīkots ar aizveramu jumtu, bet hidrauliskā kurināmā izkraušanas ierīce tiek uzstādīta nodalījuma apakšā.

Dozēšanas iekārta kurināmā padevei, deglis, katls, pelnu aizvadīšanas aprīkojums un automātika ir izvietoti katla telpā.

Lietošanai gatavais konteiners ir praktisks risinājumus, jo, salīdzinot ar atsevišķi būvējamām katliekārtām, zemes darbi ir minimāli. Pietiek ar to, ka iepriekš tiek izveidota līdzena plātne konteineram un tiek pievilktas siltuma pārvades līnijas, ūdens caurules un elektropārvades līnija. Konteinertipa katliekārtas pievienošana ilgst tikai dažas stundas.

Uzglabāšanas nodalījums ar hidrauliski atveramu jumtu.

Pelnu transportēšanas ierīce un dūmvads ir izvietoti konteinera aizmugurē.

Katla telpa un aprīkojuma iekārtu komplekss ir sistēma, kas atbilst EN303-5 standartam.

Konteinera sastāvdaļas un darbības apraksts

A – Kurināmā tvertne
B – Katla telpa

1.1 Katls
2. Deglis
3. Kurināmā padeves starptvertne
4. Hidrauliskā kurināmā padeves ierīce
5. Pelnu transportēšanas ierīce
6. Pelnu tvertne (nav attēlā)
7. Dūmgāzu ventilators
8. Dūmvads

Sistēma atbilst EN303-5 standartam. Siltuma ražošanas konteiners sastāv no katla telpas (B) un kurināmā uzglabāšanas tvertnes (A) vienotā kompleksā. Uzglabāšanas nodalījums ir ar hidrauliski atveramu jumtu.

Kurināmā tvertnes apakšā uzstādītā izkraušanas ierīce (4.1) ir izgatavota no tērauda. Tā ir aprīkota ar efektīvu, hidrauliski darbināmu stumšanas ierīci. Stumšanas stieņi stumj kurināmo uz gliemežtransportieri bunkura centrā. Kurināmais pa transportieri nonāk starptvertnē (3), kas ir aprīkota ar hidrauliski darbināmu noslēglūku. Starptvertnes līmenis tiek kontrolēts, izmantojot ultraskaņas sensoru.

Kurināmais plūst caur aizveramu kurināmā padošanas starptvertni pa gliemežtransportieri uz dedzināšanas vietu deglī (2). Degšana notiek deglī, un liesmas nonāk katlā (1.1). Automātika nepārtraukti kontrolē dedzināšanu. Nepieciešamības gadījumā kurināmā padeves ierīce un dedzināšanas gaisa ventilators ātri reaģē uz jaudas prasību svārstībām, to palielinot vai samazinot. Gaiss dedzināšanai tiek kontrolēts, izmantojot precīzas gaisa plūsmas regulatorus un LAMBDA mērījumus. Karstums tiek pārvadīts no katla konvekcijas daļas virsmas uz katla ūdeni, kam tiek uzturēta nemainīga temperatūra, izmantojot PT-100 mērījumus.

Sadegušā kurināmā paliekas pelnu veidā tiek izstumtas ārā uz katla pelnu tvertni, izmantojot hidrauliski darbināmu ārdu iekārtu. Tālāk pelni pa gliemežtransportieri (5) tiek nogādāti uz lielāku pelnu tvertni (6), kas atrodas ārpus ēkas. Vakuuma kontrolētais dūmgāzu ventilators (7) katlā uztur retinājuma līmeni, proti, izsūc dūmgāzes atbilstoši iestatījumiem, tādā veidā nodrošinot lielāka jaudas diapazona izmantošanas iespējas.

© Biofire Oy, 2024