Värmecentraler med stångmatarförråd och kedjetransportör

Effektklasser: 500-6000 kW

Biofire är en stark aktör som leverantör av värmecentralssystem. På grund av det stora bränslebehovet sköts flismatningen med en kedjetransportör (som har en större inmatningskapacitet än en skruvtransportör)

  • För värmeföretagare
  • För kommuner
  • För produktion av fjärrvärme
  • För processuppvärmning

Värmecentralens komponenter och funktionsbeskrivning

Värmecentral med borttagning av torr aska

A – Bränsleförråd
B – Pannrum

1.1 Panna
2. Brännare
3. Mellanförråd
4.2. Stångmatarstation
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (inte på bilden)
7. Rökgassug
8. Skorsten
9. Cyklonrensare

Värmecentral med borttagning av blöt aska

A – Bränsleförråd
B – Pannrum

1.1 Panna
2. Brännare
3. Mellanförråd
4.2. Stångmatarstation
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (förbränning till blöt aska)
7. Rökgassug
8. Skorsten
9. Cyklonrensare

Ett system som uppfyller kraven i standarden EN303-5. Kraftiga och extrastarka hydrauliska stångmatare (4.2) monteras på bränsleförrådets botten dit förstyvande sprintar har monterats i samband med betonggjutningen.

Stångmatarna drar bränsle till kedjetransportören och mellanförrådet (3) som är utrustad med en hydraulisk lucka. Mellanförrådets nivå övervakas av en ultraljudsgivare.

Bränsle matas med en skruvtransportör från mellanförrådet till brännarens (2) brännhuvud. Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i pannan (1.1). Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Förbränningsluften regleras med precisa luftflödesregulatorer och LAMBDA-mätning. Värmen förs från pannans konvektionsytor till pannvattnet vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till pannans askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat eller till förbränning till blöt aska. En cyklonrensare (9) avskiljer effektivt flygaska som leds till askborttagningen. I system som utrustats med borttagning av torr aska transporteras askan med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6). I system med borttagning av våt aska transporteras askan med kedjetransportör (5) till en askcontainer (6) som placerats i värmecentralens inre utrymmen.

Ett undertrycksdrivet rökgassug (7) håller undertrycket i pannan, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.

© Biofire Oy, 2024