Mellanförråd för pellets

Pelletsmatare för brännaren

Till Palokärki brännaren kan anslutas en pelletsmatare i stället för ett mellanförråd för flis. Då kan pellets och spannmål användas som bränsle, eftersom dessa brinner med god verkningsgrad tack vare det rörliga rosteraggregatet.

  • Pellets överförs från silon med en driftsäker skruvtransportör
  • Effektiva tappväxelmotorer
  • Bastant rotationsmatare

Palokärki-brännare 300 kW med pellettsmatare

© Biofire Oy, 2024