Värmecentraler för spannmålstorkar

Hos oss finns marknadens starkaste system för spannmålstorkning. Vi levererar bränsleförråd och bränsletransport- och brännaranordningar till de bäst kända torkugnarna på marknaden.

Våra brännare är kompatibla med bl.a. följande biougnar:

  • MEPU
  • ARSKA
  • ANTTI-TEOLLISUUS

Värmecentralens komponenter och funktionsbeskrivning

A – Bränsleförråd
B – Pannrum

1.2 Torkugn
2. Brännare
3. Mellanförråd
4. Bottenuttagare
5. Borttagning av aska
6. Askkärl (inte på bilden)
7. Rökgassug (inte på bilden)
8. Skorsten (inte i bilden)

En bottenuttagare (4.1) av stål som monteras på bränsleförrådets botten är utrustad med effektiva hydrauliska stångmatare.
Stångmatarna drar bränsle till transportörskruven i mitten av förrådet. Ränntransportören tar bränslet till ett mellanförråd (3) som är utrustad med en hydraulisk lucka. Mellanförrådets nivå övervakas av en ultraljudsgivare.

Bränsle matas med en skruvtransportör från mellanförrådet till brännarens (2) brännhuvud. Förbränningen sker i brännhuvudet och flamman leds in i ugnen. Automatiken reglerar förbränningen steglöst. Bränsleinmatningen och förbränningsluftfläktarna reagerar snabbt på ändringar i effektbehovet och ökar eller minskar effekten efter behov. Värmen förs från ugnens (1.2) konvektionsytor till torkluften vars temperatur hålls vid det inställda värdet med hjälp av PT-100-mätning.

Utbränt bränsle skjuts som aska till ugnens askutrymme med hjälp av ett rörligt rosteraggregat. Askan transporteras med skruvtransportörer (5) ut ur byggnaden in i ett stort askkärl (6).

Ett undertrycksdrivet rökgassug håller undertrycket i ugnen, dvs. draget, vid önskad nivå, vilket gör det möjligt att använda ett stort effektområde.

© Biofire Oy, 2024