Mellanförråd (flis)

Biofire mellanförråd är hållbart och underhållsvänligt

Mellanförrådet har flera funktioner, här uppräknas de viktigaste:

  • Säkerställer en jämn matning av bränsle till brännaren och fungerar som mellanförråd för bränslet
  • Dess driftsäkra lucka fungerar som en säkerhetsanordning och skiljer bränsleförrådet och brännaren från varandra
  • Styr bränsleförrådet, startar påfyllningen av mellanförrådet enligt inställningen

Luckan öppnas och skruven fyller mellanförrådet med bränsle. Ultraljudsgivaren mäter ytans höjd.

Mellanförråd 60-650 kW

Mellanförråd 800-2500 kW

Mellanförrådets funktion:

I normalställningen är luckan stängd. Mätning av nivån med en pålitlig ultraljudsgivare.

Luckan är endast öppen när mellanförrådet fylls på.

© Biofire Oy, 2024