Borttagning av aska

Palokärki-systemen har alltid automatisk askborttagning, som flyttar askan till en särskild behållare utanför byggnaden.

Borttagning av torr aska

Borttagningen av aska genomförs som torrförbränning med en skruvtransportör som samlar askan:

  • Under rostret
  • Från eldstaden
  • Från konvektionen
  • Från cyklonen

Kuivatuhkanpoisto

En askcontainer med 10 m3 utjämningsskruv

Ett askkärl med 1 m3 adapter för skoplastare

Borttagning av blöt aska

men när bränslet är t.ex. byggkross som innehåller spikar används förbränning till blöt aska. Då uppslammas askan i vatten och flyttas till askkärlet med kedjetransportörer.

© Biofire Oy, 2024