Lämpö­keskukset tankopurkain­varastolla ja ruuvi­kuljettimella

Teholuokat: 500-2000 kW

Suuren tehon ja karkean polttoaineen lämpökeskukset isoilla koururuuvikuljettimilla. Suuren polttoainemäärän varasto mahdollistaa pitkät täyttövälit.

  • Maatalouden lämmön tarpeisiin
  • Kiinteistöjen lämmitykseen
  • Kaukolämmön tuotantoon

Lämpökeskuksen komponentit ja toimintakuvaus

A – Polttoainevarasto
B – Kattilahuone

1.1 Kattila
2. Poltin
3. Välisäiliö
4.2. Tankopurkainasema
5. Tuhkanpoisto
6. Tuhka-astia (ei kuvassa)
7. Savukaasuimuri
8. Savupiippu
9. Syklonpuhdistin

EN303-5 – standardin mukainen järjestelmä. Voimakkaat ja erikoisvahvat hydraulitoimiset tankopurkaimet (4.2) asetetaan polttoainevaraston lattialle, jonne on betonivalun yhteydessä asennettu rakennetta jäykistävät tartuntaraudat.

Tankopurkaimet vetävät polttoainetta varaston takaosaan poikittaiselle kuljetinruuville. Nostava kourukuljetin vie polttoaineen välisäiliöön (3), joka on varustettu hydraulisesti toimivalla sulkuluukulla. Välisäiliön pintaa valvotaan ultraäänianturilla.

Polttoainetta syötetään välisäiliöstä ruuvikuljettimella polttimen (2) palopäähän. Palaminen tapahtuu palopäässä ja liekki johtuu kattilan (1.1) sisälle. Automaatio säätää palotapahtumaa portaattomasti. Polttoaineen syöttö ja palamisilmapuhaltimet reagoivat nopeasti tehotarpeen vaihteluihin, tarvittaessa lisäämällä tai vähentämällä tehoa. Palamisilmaa hallitaan tarkkojen ilmavirtasäätimien ja LAMBDA-mittauksen avulla. Lämpö siirtyy kattilan konvektiopinnoista kattilaveteen, jonka lämpötila pidetään asetetussa PT-100 mittauksen avulla.

Loppuun palanut polttoaine työntyy hydraulisesti liikkuvan arinakoneikon avulla tuhkana kattilan tuhkatilaan. Syklonpuhdistin (9) erottelee tehokkaasti lehtotuhkaa, joka johdetaan tuhkanpoistoon. Tuhka kuljetetaan ruuvikuljettimilla (5) rakennuksen ulkopuolelle suureen tuhka-astiaan (6).

Alipaineohjattu savukaasuimuri (7) pitää kattilan alipaineen eli vedon haluttuna, mahdollistaen laajan tehoalueen käytön.

© Biofire Oy, 2024